Λογότυπο PRASINO-TAMEIO_300dpi

Πράσινο Ταμείο

Τίτλος Έργου:
«Ολοκληρωμένο Σύστημα πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών-Πυροπροστασία ΣΠΑΥ»

1η Ένταξη

Ονομασία Προγράμματος & Άξονας Προτεραιότητας:

ΑΠ1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021}

Προϋπολογισμός Έργου: 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Όνομα Δικαιούχου: ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού)

Τίτλος Έργου:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Υμηττός χωρίς πλαστικά»

2η Ένταξη

Ονομασία Προγράμματος & Άξονας Προτεραιότητας

ΑΠ2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022

Προϋπολογισμός Έργου: 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Όνομα Δικαιούχου: ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού)

Φωτογραφικό Υλικό

1η Δράση

1η Δράση

2η Δράση

2η Δράση

3η Δράση

3η Δράση

4η Δράση

4η Δράση

5η Δράση

5η Δράση

6η Δράση

6η Δράση

7η Δράση

7η Δράση

8η Δράση

8η Δράση

9η Δράση

9η Δράση

10η Δράση

10η Δράση

11η Δράση

11η Δράση

12η Δράση

12η Δράση

13η Δράση

13η Δράση

14η Δράση

14η Δράση

15η Δράση

15η Δράση