Λογότυπο PRASINO-TAMEIO_300dpi

Πράσινο Ταμείο

Τίτλος Έργου:
«Ολοκληρωμένο Σύστημα πρόληψης, Έγκαιρης Ανίχνευσης και διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών-Πυροπροστασία ΣΠΑΥ»

1η Ένταξη

Ονομασία Προγράμματος & Άξονας Προτεραιότητας:

ΑΠ1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021}

Προϋπολογισμός Έργου: 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Όνομα Δικαιούχου: ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού)

Τίτλος Έργου:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Υμηττός χωρίς πλαστικά»

2η Ένταξη

Ονομασία Προγράμματος & Άξονας Προτεραιότητας

ΑΠ2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022

Προϋπολογισμός Έργου: 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Όνομα Δικαιούχου: ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού)

Φωτογραφικό Υλικό

1η Δράση

1η Δράση

2η Δράση

2η Δράση

3η Δράση

3η Δράση

4η Δράση

4η Δράση

5η Δράση

5η Δράση

6η Δράση

6η Δράση

7η Δράση

7η Δράση

8η Δράση

8η Δράση

9η Δράση

9η Δράση

10η Δράση

10η Δράση

11η Δράση

11η Δράση

12η Δράση

12η Δράση

13η Δράση

13η Δράση

14η Δράση

14η Δράση

15η Δράση

15η Δράση

16η Δράση

16η Δράση

17η Δράση

17η Δράση

18η Δράση

18η Δράση

19η Δράση

19η Δράση

20η Δράση

20η Δράση

21η Δράση

21η Δράση

22η Δράση

22η Δράση

23η Δράση

23η Δράση

24η Δράση

24η Δράση

25η Δράση

25η Δράση

26η Δράση

26η Δράση

27η Δράση

27η Δράση

28η Δράση

28η Δράση

29η Δράση

29η Δράση

30η Δράση

30η Δράση

31η Δράση

31η Δράση

32η Δράση

32η Δράση

33η Δράση

33η Δράση

34η Δράση

34η Δράση

35η Δράση

35η Δράση

36η Δράση

36η Δράση

37η Δράση

37η Δράση

38η Δράση

38η Δράση

39η Δράση

39η Δράση

40η Δράση

40η Δράση

41η Δράση

41η Δράση

42η Δράση

42η Δράση

43η Δράση

43η Δράση

44η Δράση

44η Δράση

45η Δράση

45η Δράση

46η Δράση

46η Δράση

47η Δράση

47η Δράση

48η Δράση

48η Δράση

Ημερίδα Ενημέρωσης

Ημερίδα Ενημέρωσης

Τελετή Λήξης

Τελετή Λήξης